De Eenvoud | Reptielenbrein
image
image
image
image

Reptielenbrein

Sat-April-2014 18:51    |    Vorige Pagina

Onze hersenen bestaan grofweg uit drie delen. Ons cognitieve brein, ons emotionele brein en ons reptielenbrein het oudste maar nog steeds zeer invloedrijke deel. Daar zetelen al onze basis instincten die ons en onze soort helpen te overleven. Ons handelen wordt veelal bepaalt door een mix van impulsen uit alle drie die delen, maar ons reptielenbrein reageert wel 5x zo snel en intensief als de andere twee delen. Handig bij gevaar maar het reptielenbrein is ook grotendeels verantwoordelijk voor het in stand houden van destructief gedrag. Tot voor kort werd aangenomen dat het reptielenbrein niet van buitenaf te beinvloeden was. 

EMDR is, na wellicht (zelf)hypnose, 1 van de eerste behandelingen die wel tracht invloed uit te oefenen op het reptielenbrein. De Engelse, klassiek homeopatische arts Peter Chappel heeft een nieuwe generatie homeopatische middelen ontwikkelt die ook beogen het reptielenbrein te kalmeren. Er van uitgaande dat alles uit energie dus trillingen bestaat heeft hij een serie geluidsfrequenties ontwikkeld die de cellen van ons reptielenbrein laten mee resoneren. Omdat ons gehoor deze frequenties niet kan horen zijn deze verpakt in zeegeluiden. Door dagelijks 2x zo'n 2 minuten te luisteren wordt dat op hol geslagen reptielenbrein hekalmeerd. Zo zijn in Congo, Rwada en Buruindi duizenden mensen afgeholpen van hun oorlogstrauma's. In dit verband kunnen wij in het westenwellicht eens iets leren van Afrika. De vraag was of ook het verslaafdenbrein er door gekalmeerd zou kunnen worden?

En dat hebben we met een groepje van 10 herstellenden gedurende 6 weken nauwkeurig onderzocht door te luisteren naar 5 speciaal geselecteerde audiotracks en daarnaast een dagboek bij te houden. De resultaten hiervan zijn te lezen op onderstaande link en meer informatie is ook te vinden op www.maxmyperformance.com

Addiction pilot1.pdf